Nettkurs: Sykkelen som byutvikler

16.08.2016

På dette nettkurset får du presentert gode eksempler fra både små og store byer, samt ferske veiledere til hjelp for deg som arbeider med planlegging, utvikling og detaljering av gode sykkelløsninger.

Om nettkurset

Nettkurset tar utgangspunktet i hverdagen til syklisten, der man sykler mellom ulike gjøremål. Reisen starter i boligen, og deretter tar man turen innom skole, barnehage, jobb, butikken og fritidsaktiviteter.

Vi får se gode eksempler på enkle, lett gjennomførbare tiltak for by- og boliggater, som innsnevringer og andre løsninger som bidrar til å få ned farten på biler, gir bedre fremkommelighet for sykkel og dermed øker muligheten for sambruk. Ulike løsninger for sykkelparkering presenteres også.  Praktiske eksempler er hentet fra større og mindre byer både i Norge og Nederland.

Et ekspertpanel diskuterer prosjekteksempler. Ekspertpanel: Frode Hofseth, Helle Beer Urheim, Geir Ekeland Bartz-Johannesen og Iwan Thomson. Stein Stoknes, prosjektleder FutureBuilt leder diskusjonene. 

Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter, planleggere og andre interesserte som planlegger eller prosjekterer for sykkel.

Kurset er et samarbeid mellom NAL og FutureBuilt.

Nettkurset er et opptak av kurset ”Sykkelen som byutvikler” ble holdt 14. april 2016 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldagskurs. Total spilletid er anslagsvis fem timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte og ikke til fremvisning. Nettkurset kan kjøpes og ses via arkitektur.no


PROGRAM:

”Suksessformelen fra Lillestrøm” – kåret til landets beste sykkelby tre ganger (ca 25 minutter)
v/ Frode Hofset, sykkelkoordinator, planavdelingen i Skedsmo kommune

”Hvilke kvaliteter trenger syklisten”(ca 30 minutter)
v/ Geir Ekeland Bartz-Johannesen, overingeniør, Etat for plan og geodata, Bergen kommune

Presentasjon av Oslostandarden (ca 30 minutter)
v/ Helle Beer Urheim, Sykkelprosjektet i Oslo kommune

Gateutforming og sykkelparkering – forbilder fra Nederland (ca 45 minutter)
Eksempler på tiltak som lett kan gjennomføres. Senke fart på biler, øke fremkommelighet for syklister, åpne for mer sambruk av gater og byrom.(Samarbeid med Nederlands ambassade.)
v/ Dick van Veen (nl), byplanlegger, Mobycon

Har vi spesielle utfordringer i Norge? Iwan Thomson ”oversetter” og kommenterer de nederlandske eksemplene (ca 45 minutter)
Lala arbeider mye med planlegging og tilrettelegging for sykkel. Kontoret vant blant annet ”Get a Bike” konkurransen til FutureBuilt 2014. 
v/ Iwan Thomson, landskapsarkitekt MNLA, Lala

Bolig tilrettelagt for sykkel - ulike eksempler (ca 30 minutter)
Hva må man tenke på når man tilrettelegger for syklister? Sykkelen som premissleverandør – bo og leve med sykkelen som transportmiddel.
v/ Anne Gjesdal Bjørndal, sivilarkitekt MNAL, Rodeo arkitekter AS

Skole/barnehage tilrettelagt for sykkel - Kistefossdammen barnehage og andre erfaringer (ca 30 minutter)
v/ Mari Gabrielsen, samferdselskoordinator, Asker kommune 

Jonsvollskvartalet i Bergen (ca 30 minutter)

Næringsbygg der arkitekten har jobbet nært med oppdragsgiver og brukere for å få søke etter gode sykkelløsninger.
Jan Erik Rossow, sivilarkitekt MNAL, Arkitektgruppen Cubus

Forbilledlig sykkeltilrettelegging (ca 15 minutter)
v/ Birgit Rusten, programleder, FutureBuilt 

 

Fotoet viser Cykelslangen i København:

Bygherre: Københavns Kommune
Arkitekt: DISSING WEITLING architecture (DK)
Ingeniør: Rambøll (DK)
Entreprenør: MT Højgaard (DK)
Landskabsarkitekt: Marianne Levinsen Landskab (DK)
Lysdesigner: Lightconstructor (DK)