Skien nytenker biblioteket

Perann Sylvia Stokke, 15.05.2017

Sambruk er stikkordet når Skien kommune skal bygge nytt bibliotek, et Ibsen besøkssenter og et utvidet servicesenter for innbyggerne. Gjennom en arkitektkonkurranse skal man se på mulighetene for å integrere disse funksjonene og gi det en ny ramme i et nytt bygg i Skien sentrum.

Hvor det nye bygget skal ligge, skal etter planen opp til politisk behandling i tredje kvartal 2017. Fire områder i Skien sentrum er aktuelle, Kulturkvartalet, Meierikvartalet, Skien brygge og Smieøya.

Gunn Marit Christenson er prosjektleder for "Ibsenbiblioteket" og forteller at det handler om mer en samlokalisering.

– Gjennom dette prosjektet vil kommunen utvikle sine tjenester for innbyggerne og etablere en reiselivsattraksjon, og det nye stedet skal bli en motor i sentrumsutviklingen. I to av lokaliseringsalternativene er byfornyelse i eksisterende bysentrum tilfelle, mens i de to andre er det utvidelse av byen mot vannet. Mer byliv, klima, miljø, transport og rasjonell drift er viktige tema i utviklingen av prosjektet. Så her er det både fokus på tjenesteinnovasjon og på byutvikling, sier Christenson.

Egne delprosjektgrupper arbeider nå med å utvikle konsepter for nytt bibliotek, Ibsen besøkssenter og innbyggerservice. På bakgrunn av behovene som kommer fram, skal det lages et samlet helhetlig konsept for funksjonskrav og romprogram som danner grunnlaget for en arkitektkonkurranse. Samtidig er flere brede medvirkningsprosesser igangsatt.

– Medvirkningsdelen varer ut mai og så skal vi oppsummere og bruke innspillene inn i videre arbeid, blant annet inn i grunnlag til rom- og funksjonsprogrammet for arkitektkonkurransen. Vi får inn både gode innspill, men medvirkningen gir oss også god innsikt i viktige tema, forteller Gunn Marit Christenson.

Andreas Fadum Haugstad, fagrådgiver i BYLIVsenteret, er invitert av Skien kommune for å være strategisk samtalepartner i prosessen. Han synes det er spesielt spennende at de i Skien har ambisjoner om å gå lengre i sambrukstankegangen enn vanlige konsepter for sambruk.

Versjon 2– Spørsmålet om hva et bibliotek skal være inn i et fremtidens samfunn er det mange byer og prosjekter som har utforsket i de senere årene. I Skien får vi det tilleggsaspektet at de knytter det til en kulturell "bauta" som Ibsen og da kan det oppstå noe interessant i spenningen mellom det lokale, hverdagslige og det globale, kulturelle. Disse to aspektene vil kunne dra nytte av hverandre og gjensidig berike hverandre. Kanskje kan vi få til noe helt unik med denne oppskriften, sier Fadum Haugstad.

Gunn Marit Christenson er en av foredragsholderne på BYLIVsenterets fagseminar 29. mai. Der vil hun snakke utdypende om Ibsenbiblioteket og prosessene de nå er inne i.

Se programmet for fagseminaret og meld deg på

Foto: To nettmøter har blitt arrangert, et om lokalisering og et om innhold. Skien kommune ved Håvard Nymoen, delprosjektleder for lokalisering og byutvikling og Gunn Marit Christenson, prosjektleder for "Ibsenbiblioteket" fikk mange gode spørsmål og innspill.