Skien: Mulighetsstudie vinteren 2018

Andreas Fadum Haugstad/Perann Sylvia Stokke, 20.12.2017

Skien går et spennende år i møte, med flere interessante byutviklings-prosjekter på plakaten. Denne vinteren kommer en utlysning for en mulighetsstudie for Ibsenbiblioteket, som vil gjennomføres i form av et parallelloppdrag.

Formålet med mulighetsstudien er å gi et beslutningsgrunnlag for valg av tomt, samt programmering av bygningen.

Parallelloppdraget skal belyse muligheter for samspill mellom bygningens mange funksjoner og finne multifunksjonskonsepter vi ikke har sett tidligere. Det skal synliggjøre og forklare hvordan inkluderende arkitektur og innovative løsninger kan skape et formidlingssenter i verdensklasse, forankret i Ibsens verk. Ibsenbiblioteket skal kunne ivareta lokale og globale ambisjoner, og på samme tid være en dagligstue for Skien sentrum der det er like naturlig å droppe innom, som det er å planlegge en reise til, ens ærend fra andre siden av verden.

Parallelloppdraget skal analysere to tomter som begge er aktuelle for lokalisering av Ibsenbiblioteket. Lokaliseringsvedtaket vil skje politisk i etterkant av oppdraget. Resultatet av parallelloppdragets analyser og mulighetsstudier vil danne grunnlag for konkurranseprogrammet for utforming- og designoppgaven, som vil utlyses som internasjonal arkitektkonkurranse i 2019.

Gunn Marit Christenson er prosjektleder for den ambisiøse satsningen. Sammen med blant annet rådgiver og delprosjektleder Anette Storli Andersen skal hun lose Skien mot en revitalisering av sentrum.

BYLIVsenteret: Gunn Marit; Hvilken kompetanse mener du teamene må ha for å gjøre denne jobben?

Teamene må ha teft for morgendagens løsninger, godt forankret i bibliotekets historie med demokratiske og folkelige verdier. Vi skal ha et sted som er for alle - åpent, demokratisk, mangfoldig, ujålete og modig. Teamene må ha en tverrfaglig kompetanse der gode publikumsopplevelser, arkitektur og synergier med byen står i fokus. Vi vil etterspørre spenstige løsninger, der Ibsen- tematikken forplanter seg i helhets- og innholdskonsepter. Og en ny allmenning skal ta form, som en viktig del av bylivet. De må ha forståelse for det lokale og matche det globale. Samtidig skal vi ha med en viss grad av nøkternhet, da vi har en økonomisk ramme å forholde oss til.

Mer info om parallelloppdraget kommer i neste nyhetsbrev.