Se opptakene fra BYLIVkonferansen 2019

25.09.2019

Tema for årets konferanse var BY PÅ LIVET - Hverdagbyen - Opplevelsesbyen. Over 250 deltok på konferansens to dager i Tønsberg.

Takk til alle som kom og takk til alle som bidro!

Her kan du se programmet

Gikk du glipp av årets konferanse, eller ønsker å se noen av foredragene en gang til, så finner du alle opptakene nedenfor. Du kan også laste ned arbeidsheftet som ble brukt i parallellsesjonen Placemaking som metode.

I tillegg til foredrag i plenum med lokale, nasjonale og internasjonale bidragsytere kunne deltakerne velge blant seks ulike parallelle sesjoner.

Dag 1 – 17. oktober

Velkommen til Tønsberg
Åpning av konferansen ved Petter Berg, ordfører i Tønsberg kommune


Paradigmeskifte i mellomstore byer

Jesper Bo Jensen, direktør i Fremforsk – Center for Fremtidsforskning, ph.d., Århus
Last ned presentasjon (PDF)


Forbrukeradferd og nye konsepter i by
Marit E. Jensen, rådgiver og gründer, People & Places.
Last ned presentasjon (PDF)


Kristiansand byr på livet!
Ragnar Evensen, rådmann, Kristiansand kommune
Last ned presentasjon (PDF)

 

Hva skjer i Tønsberg? | Samarbeid om sentrumsutvikling
Øystein Hjørnevik, næringssjef i Tønsberg kommune og Cecilie B. Sørumshage, daglig leder Tønsberg sentrum AS
Last ned presentasjon (PDF, redusert filstørrelse)

Parallelle sesjoner

De parallelle sesjonene ble ikke filmet. 

Last ned heftet som ble brukt i parallellsesjon 4 - Placemaking som metode med Aslaug Tveit, Léva Urban Design AS:

Veiledning & arbeidshefte feltarbeid

 

Dag 2 – 18. oktober

Norge rundt – kavalkade: Gode by- og sentrumsintiativ fra hele landet

Maria Molden, byarkitekt, Bergen kommune
Last ned presentasjon (PDF)


Maren Hersleth Holsen, kommunaldirektør Stedsutvikling og innbyggerdialog, Indre Østfold kommune. Last ned presentasjon (PDF)


Samskaping som arbeidsform til å utvikle bærekraftige byer
Karin Lindgård, partner SoCentral 


Strategisk byledelse: hvorfor og hvordan? | Oppspill til dialog
Lars Fjendbo Møller, senior prosjektleder DAC (Dansk Arkitektur Center)
Last ned presentasjon


Hva kjennetegner byer som lykkes? - Refleksjoner på funn i forskning | Oppspill til dialog
Knut Vareide, seniorforsker Telemarksforskning
Last ned presentasjon (PDF)


Samhandlingskultur og strategisk byledelse.

Dialog melllom Lars Fjendbo Møller, Knut Vareide og Gunnar Ridderström, hvor deltakere også inkluderes.


Fra bilvei til folkegate – total forvandling på 48 timer
Ordfører Bjørn Ole Gleditsch, Sandefjord kommune.


BY på fellesskap! Vindmøllebakken bofellesskap i Stavanger - Om prosess, samarbeid og utfordringer
Randi Augenstein, daglig leder Helen & Hard arkitekter AS


Hendelser på Nyhavna, Trondheim
Nadja Sahbegovic, Prosjektleder byliv Nyhavna, Trondheim kommune og Gro Rødne, førsteamanuensis NTNU
Last ned presentasjon (PDF)