Parallelloppdraget for "Ibsenbiblioteket" er utlyst

Perann Sylvia Stokke, 16.02.2018

Skien kommune inviterer til parallelloppdrag for tverrfaglige arkitektgrupper for prosjektet «Ibsenbiblioteket». Ett av de tre teamene som skal velges skal være et yngre, nyetablert kontor (Wildcard).

Konsulentteam med kompetanse innen arkitektur, urbanisme, plan, tjenestedesign, utstillingsdesign og publikumsopplevelser inviteres til et honorert parallelloppdrag. Konsulentteamene skal gi et godt faglig, og innovativt, grunnlag for å sette gode premisser for den videre prosessen for prosjektet «Ibsenbiblioteket».

– Det er gledelig at også yngre arkitekter gis mulighet til å komme med innspill på en så viktig oppgave, sier Gisle Nataas, konkurranseleder i NAL.

NAL har i dette oppdraget jobbet for å påvirke oppdragsgiver til også å velge yngre arkitekter.

– Når dette ble akseptert har vi jobbet med å finne en balanse mellom etablerte og utetablerte, honorarstørrelse og krav til innlevert materiale, sier Andreas Fadum Haugstad i NALs BYLIVsenter som bistår Skien kommunen i prosessen.

Det nedsettes et evalueringsutvalg som utarbeider en anbefaling til kommunen, på bakgrunn av resultatene fra parallelloppdraget. Evalueringsutvalget vil være et faglig nedsatt utvalg, der blant annet NAL/BYLIVsenteret vil være representert. 

I etterkant av parallelloppdraget skal det utformes et konkurranseprogram for en kommende plan og designkonkurranse hvor innspillene og erfaringene fra parallelloppdraget vil være viktige.

Følgende målsettinger for oppdraget er formulert:
1. Få et godt underlag for valg av lokalisering for «Ibsenbiblioteket».
2. Få innspill og ideer til utarbeidelsen av rom- og funksjonsprogram til neste fase i prosjektet.
3. Få innspill på hvordan bærekraftprinsipper kan gi føringer for videre utvikling av prosjektet.

Frist for å levere tilbud er 15. mars kl 13:00.

Last ned konkurransegrunnlaget

Les hele utlysningen på Doffin

Prosess

Det er lagt opp til en 8 ukers arbeidsperiode i parallelloppdraget. Oppdraget starter med et oppstartsseminar og det vil bli avholdt et midtveisseminar i perioden. Parallelloppdraget avsluttes med en presentasjon av resultatene. Seminarene skal gi mulighet for åpen dialog mellom teamene og kommunen, med utveksling av idéer og erfaringer. På midtveisseminaret har oppdragsgiver mulighet til å gi tilbakemelding på hva som vektlegges videre i arbeidet. Som en del av midtveisseminaret legges det også opp til et åpent møte der befolkningen får muligheten til å gi innspill. 

Resultatene fra parallelloppdraget vil bli presentert som en utstilling til sommeren, og vil inngå som del av medvirkningen til prosjektet.