Parallelloppdrag - offentlige byrom Nyhavna

03.01.2019

Trondheim står overfor en unik mulighet til å utvikle en fremtidsrettet og særegen bydel ved vannet. Bane NOR Eiendom, Trondheim Havn og Trondheim kommune inviterer til parallelloppdrag om de offentlige rommene på Nyhavna.

I dag rommer havne- og industriområdet viktig sjøtransport, industriarbeidsplasser og kulturnæring, mens kommunedelplan for Nyhavna fra 2016 åpner for en transformasjon til sentrumsbydel. Kommunedelplanen legger til rette for en bystruktur med bymessig bebyggelse og variert arealbruk, der kulturminnene fra andre verdenskrig og nærhet til vannet skal være med å videreutvikle områdets identitet. En utvikling av Nyhavna skal bidra til at Trondheim oppnår målsettingen om å være en bærekraftig by der det er lett å leve miljøvennlig.

Gjennom parallelloppdraget ønsker kommunen å få innspill, som gjør det mulig å diskutere og konkretisere mulighetene som ligger i en urban bydel som Trondheim skal være stolt av i mange år fremover.

Parallelloppdraget er første fase av arbeidet med kvalitetsprogram for offentlige rom. Hensikten er å få ideer og et godt tilfang av illustrerte forslag til utforming av offentlige rom. Gjennom parallelloppdraget skal også medvirkning, forankring og åpenhet i forkant av strategiprosessen sikres.

Befolkningen vil aktivt inviteres til å gi innspill til dette viktige programmet, der parallelloppdraget skal legge grunnlaget for en offentlig meningsytring om de framtidige offentlige rom på Nyhavna. Løsningene skal brukes i videre arbeid mot et politisk vedtatt kvalitetsprogram for offentlige rom. Oppdraget gjennomføres som et parallelloppdrag, og er en honorert idéutviklingsprosess med fire utvalgte team. For å sikre lokal forankring og gjennomføringskraft, vil det bli oppnevnt en vurderingskomite og ressursgrupper med deltakere fra relevante fagmiljøer, sentrale aktører i området og representanter oppnevnt fra NAL.

Kommunens frist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse er 17.01.2019 kl 14:00.

Last ned Program parallelloppdrag offentlige byrom Nyhavna

Les hele utlysningen på Doffin

 

BYLIVsenteret bistår med prosessrådgivning i parallelloppdraget og deltar i vurderingskomiteen.