Elnesvågen. Foto: Fræna kommune

i

Parallelloppdrag for nye Elnesvågen sentrum

Perann Sylvia Stokke, 15.03.2018

Fræna kommune inviterer til konkurranse for tverrfaglige arkitektgrupper om utvikling av nye Elnesvågen sentrum.

Teamene skal gi kreative og realistiske innspill til en helhetlig utvikling av nye Elnesvågen sentrum til et attraktivt og klimavennlig møtested for hele kommunen.

Fra 1.1.2020 etableres Hustadvika kommune som i dag består av Fræna og Eide kommuner. Elnesvågen vil være det nye kommunesenteret.

Fræna kommune vil engasjere tre konsulentteam som hver vil motta NOK 400 000 inkludert alle kostnader teamet måtte ha for å gjennomføre oppdraget.

Teamene skal vise helhetlige, miljøriktige, kostnadseffektive og fremtidsrettede løsninger som viser hvordan nye Elnesvågen sentrum kan bli et attraktivt sentrum for hele kommunen og regionen. Ideen som kommer frem vil danne grunnlag for reguleringsarbeidet for Elnesvågen sentrum. I tillegg skal det utarbeides en gjennomføringsstrategi som viser hvordan kommunen, både som planmyndighet, utbygger og tjenesteprodusent, i samspill med andre sentrale aktører, kan bidra til å få dette til. 

Frist for å levere tilbud er 11. april.

Syv sentrale utfordringer

Fræna kommune har identifisert sju sentrale utfordringer som alle teamene skal svare på:

1. Tettstedet Elnesvågen åpner opp – styrker kontakten med fjorden 

2. Ny barneskole i sentrum - samt arealer for idrett og kultur 

3. Torg og sosiale møteplasser hele livet 

4. Grønn mobilitet, byform, logistikk og organisering av sentrum 

5. Klimatilpasning, mikroklima og energisystem 

6. Bo og arbeide lokalt – og/eller pendle 

7. Gjennomføringsstrategier og utbyggingsetapper 

Oppdraget starter med et oppstartsseminar og det vil også bli avholdt et midtveisseminar i løpet av perioden. Parallelloppdraget avsluttes med en presentasjon av de ulike forslagene på et åpent møte og en utstilling med en påfølgende utstilling. De ulike forslagene blir diskutert og gjennomgått av en vurderingsgruppe, der en representant fra BYLIVsenteret i NAL deltar.  Evalueringsgruppen utarbeider en faglig anbefaling til kommunen om hvordan Elnesvågen bør utvikle seg og hva man bør gjøre for å komme dit.

Se hele utlysningen på Doffin

Last ned konkurransegrunnlaget

Last ned programmet for parallelloppdraget