Nytt parallelloppdrag i Sandane

Perann Sylvia Stokke, 16.11.2016

Gloppen kommune ønsker forslag til hvordan Sandane sentrum skal utvikles framover som en urban fjordlandsby.

– I 2015 fekk vi ei sentrumsanalyse for Sandane som peiker på hovudutfordringane som vi må løyse med at det bur relativt få i sentrumskjerna, store asfaltflater og parkeringsareal dominerer og det er uoversiktleg for gåande og syklistar. Vi treng meir liv og puls i sentrum, og Sandane har mange sterke sider som vi vil bruke for å utvikle tettstaden til ein urban fjordlandsby, sier ordfører Leidulf Gloppestad i oppgaveprogrammet.

To team skal plukkes ut til å delta i parallelloppdraget som et resultat av en åpen kompetansebasert anbudskonkurranse. Det blir gjennomført oppstartseminar, midtveisssseminar og sluttseminar

NAL og Bylivsenteret bistår kommunen med faglige råd og kvalitetssikring.

– Noe av det jeg vil trekke frem som særlig spennende, er at de ønsker å utforske potensialet for sambruk, samlokalisering og ulike fellesfunksjoner i sentrum, sier Alf Waage, NAL Bylivsenteret.

Les mer om parallelloppdraget på NALs nettsider