Foto: Orkdalregionen

i

Nytt parallelloppdrag for Kyrksæterøra sentrum

Perann Sylvia Stokke, 21.11.2017

Parallelloppdraget skal gi innspill til alternative utviklingsgrep og en helhetlig vurdering av Kyrksæterøras utviklingspotensial. Dette skal danne grunnlag for utarbeidelse av en områdeplan. NALs BYLIVsenter bistår kommunen.

Kommunene Hemne, Halsa og del av Snillfjord står overfor en sammenslåing og Kyrksæterøra blir det nye kommunesentret.

I tillegg til parallelloppdraget skal det lages en trinnvis strategi for gjennomføring av planen som drøfter kommunens rolle spesielt. Områdeplanen skal både fastsette den overordnede sentrumsstrukturen, stake ut kursen for helsefremmende og bærekraftige løsninger og legge til rette for et attraktivt og levende sentrum. Prosessen skal bidra til å styrke felles identitet til Kyrksæterøra som kommunesenter for innbyggere i hele den nye kommunen, og løfte frem muligheter for et godt samspill mellom tettstedene. 

Det skal velges ut tre team. Disse tre teamene vil få kr 400.000 eks mva hver som godtgjørelse for arbeidet. Hensikten med et parallelloppdrag er å sikre godt tilfang av ideer og løsningsmuligheter for sentrumsområdet, forankre disse i lokalsamfunnet og danne grunnlag for gjennomføring. Ytterligere beskrivelse av leveransen følger av Program for parallelloppdraget med vedlegg.

Tilbudsfristen er utvidet fra 27. november til 7. desember kl 12:00

Last ned konkurransegrunnlaget for parallelloppdraget.

Mer informasjon på Doffin