Foto: Leif Tuxen

i

Nytt FoU prosjekt - Veien til et aldersvennlig samfunn

Alf Waage, 08.12.2017

På oppdrag fra Helsedirektoratet skal Norske arkitekters landsforbund (NAL) utarbeide en veileder og et kurs for kommuner, arkitekter og planleggere.

Fokus vil være på inkluderende arkitektur og områdeutvikling. Oppdraget inngår som en del av regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn som ble lansert i 2016.

Strategien har som mål at alle nordmenn skal kunne leve et langt og meningsfullt liv med aktiv og sunn aldring. I NAL/BYLIVsenterets tilbud til Helsedirektoratet er det lagt vekt på at både kommuneplanlegging og programmering og utforming av områder og bygg er en avgjørende del av løsningen.

— Et aldersvennlig samfunn må være både mangfoldig, velfungerende og sosialt. Kort sagt et sted der vi alle kan leve godt. Dette står i kontrast til den båstenkningen vi har i dagens planlegging og tjenesteyting, hvor vi ofte utvikler monofunksjonelle områder og spesialiserte tjenester som skiller ulike befolkningsgrupper fra hverandre, sier Øystein Bull-Hansen i NAL.

Håndboken og kurset retter seg primær mot arkitekter, planleggere, folk som arbeider med folkehelse og de som utvikler helsetjenestene. Håndboken vil løfte frem forbilledlige eksempler på inkluderende arkitektur og områdeplanlegging, som illustrerer hvordan god lokalisering og sambruk kan brukes for å nå målsettingene om et aldersvennlig samfunn.  Hvordan ideene i de gode eksemplene kan videreutvikles vil også bli drøftet. På den måten vil vi både kunne være konkrete og visjonære.

— Kommunene ser at de må tenke annerledes dersom folk skal bli mindre hjelpetrengende. Trivsel, aktivitet og sosiale nettverk er stikkord for god helse. Planleggingen og arkitekturen må derfor bringe folk sammen på en slik måte at de har glede og nytte av hverandre. Helen & Hard sitt konsept «Gaining by sharing» og prosjektet Vindmøllebakken er forbilledlig i så måte, og vi vil gjennom arbeidet med veilederen og kurset kartlegge og løfte frem flere slike gode eksempler, sier Bull-Hansen.

NAL ser dette som en det pågående arbeidet, blant annet gjennom BYLIVsentret, for å videreutvikle kommunens måte å tenke planlegging og arkitektur på, og slik gjøre dem til bedre bestillere. NAL ønsker gjennom dette å bidra til nye og interessante arbeidsoppgaver for arkitektene og planleggerne i årene fremover.

Oppdraget har en verdi på kr 1.1 millioner kroner og skal gjennomføres i løpet av 2018. Prosjektet starter opp i januar 2018.