Nye strategier for handel i sentrumsområder

Perann Sylvia Stokke, 28.06.2019

Handelen sliter og byene er i endring. Hva skal vi satse på i sentrum, hva er riktige strategier for kommunen og hvordan kan handelen tilpasse seg den nye generasjonen forbrukere?

Marit Jensen er en av foredragsholderne på BYLIVkonferansen 2019. I sitt foredrag vil snakke om både utfordringer og vise mulighetene som byr seg i fremtidens sentrumsområder.

Les mer om BYLIVkonferansen 2019 og se programmet

Se video


Marit Jensen er daglig leder og gründer i People & Places. Hun har solid erfaring innen destinasjonsutvikling, programmering, konseptualisering av bygulv, handelsdestinasjoner, leder workshops, men også større utviklingsprosjekter innen eiendomsutvikling. Marit bistår blant annet i arbeidet med Handlingsprogram for Tønsberg sentrum og vil fasilitere en av parallellsesjonene på konferansen.