Foto: NAL

i

Ny medarbeider i BYLIVsenteret

Kjetil Husebø, 24.06.2019

Mikael Lye er nyansatt i BYLIVsenteret i Norske arkitekters landsforbund. Lye er byplanlegger og arkitekt MNAL, og har mer enn 20 års erfaring innenfor fagområdet. Han har særlig kompetanse innenfor stedsutvikling, kulturminnevern og plan- og byggesak. Lye kommer fra stillingen som seniorrådgiver hos Riksantikvaren.

— Jeg er opptatt av arkitektur som fag og profesjon, og hvordan arkitekturen kan være med på å prege samfunnsutviklingen. Arkitekturfagets sammensatte karakter, gjør at arkitekter er særlig egnet til å forstå helheten i komplekse problemstillinger og gi disse fysisk form. Det å forstå stedet som en sosial og kulturell konstruksjon med målsetting om å videreutvikle stedets unike kvaliteter er viktig for meg.