Ny medarbeider i BYLIVsenteret

Perann Sylvia Stokke, 15.05.2017

Sivilarkitekt Andreas Fadum Haugstad er ansatt som prosjektleder i NALs fagavdeling fra 1. april 2017. Han skal primært arbeide med oppgaver knyttet til NALs satsing på Bylivsenteret, men vil også ha andre oppgaver knyttet til fagavdelingens aktiviteter.

Sivilarkitekt Andreas Fadum Haugstad er ansatt som prosjektleder i NALs fagavdeling fra 1. april 2017. Han skal primært arbeide med oppgaver knyttet til NALs satsing på Bylivsenteret, men vil også ha andre oppgaver knyttet til fagavdelingens aktiviteter.

Andreas har arbeidet hos Lund+ Slaatto arkitekter der han har hatt ansvar for å følge mange av kontorets reguleringsprosesser, med tett kontakt mot deres oppdragsgivere, PBE og andre kommunale etater. I tillegg har Andreas arbeidserfaring fra bl.a. Plan- og Bygningsetaten i Oslo kommune, stedsutvikling i Naustdal og fra studieopphold i Madrid. Han er 35 år, og han har sin arkitektutdannelse fra NTNU.

- Min interesse for arkitektur ligger i yrkets “ytterpunkter” - detaljene, taktiliteten, den lille målestokken, i samspill med det overordnede blikket, ideen om en større helhet. Jeg har stor tro på BYLIVsenteret som en initiativtaker, som kan være med på å skape lokalt engasjement og positiv debatt om utvikling av Norges mange steder. Dette tiåret, med fornyet fokus på urbanitet og behovet for nye næringer “etter oljen”, en rekke endringer i kommunestrukturen og samfunnets søkelys på miljø og bærekraftighet, mener jeg gir et svært godt grunnlag og perfekt timing til å starte en ny norsk tradisjon for byliv, sier Andreas Fadum Haugstad.

Andreas er allerede involert i flere prosjekter, blant annet Ibsenbiblioteket i Skien, sentrumsstrategi for Nittedal og Vaksdal, samt kursutvikling og dialog med kommuner i forbindelse med kommunereformen.

Kontaktinfo Andreas 

Foto: NAL