Nominér Norges mest attraktive by

Perann Sylvia Stokke, 25.02.2019

15. februar gikk startskuddet for konkurransen "Attraktiv by – statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling". Vi har snakket med juryleder arkitekt MNAL Alexandria Algard om hva juryen ser etter hos de nominerte.

- Hva er det juryen egentlig ser etter hos en vinner?

Attraktiv by prisen skal belønne planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet. Alle tre dimensjonene ved bærekraftsbegrepet skal vektlegges, både økonomisk, sosialt og miljømessig. Vi ser etter steder eller byer som har funnet frem til nyskapende tiltak, strategier eller sågar samarbeidsformer og som kan vise til resultater i form av bymessige kvaliteter. Her handler det om å finne de gode og inspirerende forbildene de andre kommuner kan se til for inspirasjon og læring innen by- og stedsutvikling. 

NAL_Styrets stemme_Alexandria Algard_Foto Tommy Ellingsen

- Kan du utdype litt om kriteriene som er satt opp?

Prisen retter seg mot små, mellomstore og store byer, men selv om prisen heter Attraktiv by, så er det ikke et kriterium at stedet har bystatus. Vi leter etter de stedene som har vist vilje til å skape levende og attraktive steder å bo, arbeide, drive næring og besøke, og som kan vise til gjennomføringskraft og resultater av arbeidet. Tiltakene skal gjerne også ha bidratt til å øke byens attraktivitet og ha gitt folk økt opplevelse av trivsel, tilhørighet og stolthet. Byutvikling er et komplekst felt, som inkluderer en mange aktører og bidragsytere, og det er når en sammen klarer å stake ut en retning og gjøre de rette tiltakene, at man oppnår de gode resultatene. Jeg er spent på å se resultatet av nominasjonsprosessen og håper det er mange nominerte som har innovative og nytenkende løsninger på byutvikling. 

- Hva kjennetegner stedene som jobber godt nå for tiden?

I det store bildet handler byutvikling om problemløsing på samfunnsnivå i forhold til å oppnå våre mål som nasjon - at vi utvikler bærekraftige løsninger og steder hvor folk har det bra gjennom hele livet, at stedene vi utvikler legger til rette for det sosiale hverdagslivet at vi kan møtes og omgås, at det legges til rette for at miljøvennlige løsninger er effektive og lette å velge, og at det er økonomisk bærekraftig både for kommuner og næringsliv. Her er det mange muligheter for å tenke nytt og for å jakte nye løsninger på dagens forholdsvis nye utfordringer. Jeg håper vi vil se eksempler på innovasjon innen byutvikling, og jeg håper vi vil se mange steder som har utvikler seg til det beste for innbyggerne, for miljøet og for næringsliv. Da handler det om å finne vinn-vinn-vinn situasjoner. God arealbruk, minimert transportbehov, god tilgang på miljøvennlige transporttyper, satsing på tiltak som fremmer helse og tilhørighet - ja tiltak som medfører kvalitetsmessig opprustning av byen. Likevel, ikke alle sted skal være like - å spille på og foredle de styrkene stedet har er viktig. Et eksempel er Fredrikstad som vant prisen i 2017 blant annet for å ha opprettet gratis byferge over elven som har ført til økt bruk av byen. Her bruker Fredrikstad elven som en viktig brikke i fremtidens løsning, og elven er også byens tradisjonsrike transportåre og byens historiske livsgrunnlag. 

Les om fjorårets vinner, Kristiansand

I tillegg til Alexandria Algard består juryen for perioden 2019-2022 består av sivilarkitekt Edel Eikeseth, sivilarkitekt Heidi Ramsvik, landskapsarkitekt Michael Fuller-Gee, rådgiver Sverre Landmark og sivilarkitekt Navid Navid.

Byer og steder kan nomineres på www.attraktivby.no frem til 15. mars. Prisen deles ut i juni.