Foto: Synnøve Nes

i

Liten, grønn og annerledes

16.12.2019

Tingvoll kommune har fått ti konkrete anbefalinger til et bedre kommunesenter. Nå er jobben å følge anbefalingene, ett for ett.

Synnøve Nes er kommunens prosjektleder for Tettstedprosjektet i Tingvollvågen og sekretær for evalueringsgruppa.

synnove– Disse ti anbefalingene gir oss retning til å utvikle et attraktivt kommunesenter for framtida. Flere ting har allerede endret seg siden vi startet, nå er har eksempel Tingvoll Fjordhotell fått nye eiere og det nye legesenteret ved fjorden bygges. Da er det naturlig at vi i kommunen prioriterer plassen mellom disse to bygningene som det første konkrete delprosjektet i denne utviklingsfasen. Vi håper på et godt samarbeid særlig med næringslivet i dette prosjektet, som også inkluderer en ny forbindelse til fjorden, sier hun.

Kommunen er også i gang med å se på hvordan vi kan utvikle skoleområdet til en nyskapende aktivitetspark for alle. – Her tilbringer våre barn hele sin barndom, fra barnehage til videregående, da må vi satse nettopp her. Og så er avstand en utfordring, det peker begge arkitektteam på. Mangelen på snarveier mellom tyngdepunktene er noe vi også satser på å ta tak i 2020, avslutter Synnøve Nes. (Foto: Tommy Rustad)

Tingvoll kommune valgte parallelloppdrag som metode for utvikling av Tingvollvågen, fordi man så behov for å få flere utenfra-blikk på tettstedet, og for å skaffe et mangfold av forslag og mulige løsninger på hvordan de planlagte endringene i kommunesenteret vårt kan gjøres. Hele 17 arkitekt-team ønsket å delta, to tverrfaglige arkitektgrupper ble plukket ut, Pir II og Norconsult med Rodeo Arkitekter.

Evalueringsgruppen ble satt sammen med representanter fra kommuneadministrasjon, lokalt næringsliv, fylkeskommune og BYLIVsenteret. Evalueringsgruppa anbefaler at kommunen primært utvikler i Midtvågen og skoleområdet, og binder disse to områdene tettere sammen. Til hvert av tilrådingene følger innspill og forslag til tiltak med forskjellige tidshorisont og det er laget en strategi for gjennomføring.

Rapporten skal forankres hos politikerne og motivere til en langsiktig utvikling av Tingvollvågen.

Arbeidet med et nytt tettstedprosjekt i Tingvoll kommune og et parallelloppdrag som første fase av prosjektet har fått støtte fra Tettstadprogrammet i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Ordføreren i Tingvoll kommune har vært med på folkemøtene, helt fra oppstarten for ett år siden og fram til avslutningen i april i år.

– For et engasjement og skapergleder hver og en har vist! Spesielt er jeg imponert over ungdomsrådet som har vært tydelige i sine ønsker og forslag helt fra starten, sier Milly Bente Nørsett, ordfører i Tingvoll kommune.

Les mer på Tingvoll kommunes hjemmeside, der kan du også se de to arkitektteamenes forslag i sin helhet. 

Last ned evalueringsrapporten

NAK forside