Kommunene ønsker å innta lederrollen

Perann Sylvia Stokke, 27.10.2017

– Hvordan kan kommune, fylkeskommune, stat og næringsliv sammen bidra til å skape framtidsrettede og inkluderende steder? 150 deltakere var samlet på den første BYLIVkonferansen i Haugesund 18. oktober.

Forskere, arkitekter og beslutningstakere formidlet kunnskap og erfaringer fra kommunale endringsprosesser. Konferansen var et samarbeid mellom NALs BYLIVsenter og Rogaland fylkeskommune.

Se programmet

Skal vi skape inkluderende steder og inkluderende arkitektur må vi huske på hvem vi egentlig planlegger og bygger for. Dette står igjen som et av hovedbudskapene fra den første BYLIVkonferansen. Flere av foredragsholderne snakket om menneskers grunnleggende behov for sosial kontakt, og hvordan vi kan forme våre steder og bygninger slik at de faktisk stimulerer og legger til rette for at vi kan leve meningsfulle og sosialt aktive liv.

AFH_8422

Foredragsholderne Tin Phan, Gro Sandkjær Hansen og Ole Jacob Flæten i samtale på bryggekanten.

Et annet viktig poeng som ble belyst blant annet av forsker Gro Sandkjær Hanssen fra NIBR-HiOA var hvordan sosial bærekraft kan kobles til økonomisk og miljømessig bærekraft. Noe av løsningen ligger i en god lokaliseringspolitikk kombinert med at man utforsker mulighetene for både samlokalisering og ikke minst sambruk.

En viktig forutsetning for å lykkes er at kommunen inntar lederrollen igjen. Deler av konferansen var derfor viet nettopp å vise gjennom konkrete eksempler og erfaringer fra praksis på hvordan kommunen kan styre utviklingen. Nadja Sabhegovic viste ferske eksempler fra Trondheim på hvordan kommunen har jobbet systematisk med tilrettelegging og aktivisering av byrommene sine.

Her kan du se presentasjonene fra konferansen som er lagt ut på nettsidene til Rogaland fylkeskommune.

Første dag ble avsluttet med politisk debatt; Regionale planer – en hemsko eller styrke for lokal samfunnsutvikling? Gro Sandkjær Hanssen - forsker NIBR-HiOA og Ole Jacob Flæten - ordfører i Skedsmo kommune bidro med innlegg. I panelet satt Charlotte Sørås (NHO Rogaland), ordførere fra Skedsmo, Hjelmeland, Eigersund og Karmøy, fylkesordfører i Rogaland, Gro Sandkjær Hanssen (NIBR-HiOA) og Øystein Bull-Hansen (BYLIVsenteret). Debattleder var Alexandria Algard, Alexandria Algard Architects.

AFH_8633

På dag 2 deltok en rekke av kommunene på nettverkssamling hvor konferansens temaer ble diskutert og belyst gjennom konkrete case som kommunene på forhånd hadde spilt inn. Nicolai Carlberg, som også forleste på konferansen, var blant ekspertene som gav råd og tips til kommunene.

– Vi er strålende fornøyd, både med samarbeidet med Rogaland fylkeskommune, det faglige nivået på konferansen, og ikke minst fullbooket konferanse som samlet både politikere, kommuneansatte og andre fagfolk fra regionen. BYLIVkonferansen handler om å vise hvilke muligheter kommunene har for å få til et skifte. Et skifte i retning av en bærekraftig stedsutvikling som setter menneskene i fremste rekke. Målet vårt er at BYLIVkonferansen skal være stedet hvor vi diskuterer hvordan vi får det til, sier Alf Waage, leder i BYLIVsenteret.

Se videoen med tilbakemeldinger fra deltakerne

Collage created using TurboCollage software from www.TurboCollage.comCollage created using TurboCollage software from www.TurboCollage.com