"Ibsenbiblioteket" på vei mot neste fase

Andreas Fadum Haugstad, 02.07.2018

Fredag 29. juni ble resultatene fra parallelloppdraget «Ibsenbiblioteket» presentert i Skien bibliotek. Dette markerer at prosjektets første fase nå skal stilles ut for befolkningen, og evalueres, før det legges frem sak til politisk behandling til høsten der lokalisering skal vedtas.

Neste fase av prosjektet blir arkitektkonkurranse for plan og design av bygningen og tilhørende utearealer. Med det solide forarbeidet som er lagt inn i dette prosjektet, så er det knyttet store forventninger til at Skien skal kunne få et best mulig resultat fra arkitektkonkurransen.

Ibsen29juni_05

Prosjektleder for Ibsenbiblioteket i Skien kommune, Gunn Marit Christenson er svært fornøyd med at arkitektkonkurransen gjennomføres i to faser.

– Det er en stor og viktig oppgave å skrive romprogrammet til et bygg der vi skal ha nye og utvidede tjenester og som skal bli byens nye møteplass. Samtidig som vi skal foreta et vanskelig lokaliseringsvalg. Gjennom denne første fasen har vi gått i dybden på de to lokaliseringsalternativene, vi har fått gode innspill på rom og funksjoner, vi har fått ideer om hvordan Ibsen kan innarbeides romlig og arkitektonisk og sist men ikke minst har vi fått føringer på hvordan bærekraft kan bli en integrert del av prosjektet. Dette gjør at vi nå er mye bedre rustet til både den politiske behandlingen av lokalisering og for arbeidet med å skrive romprogrammet, sier Christenson.

Prosjektet «Ibsenbiblioteket» er Skiens store satsning på kultur og byliv de neste årene, og skal gi byen et nytt bibliotek, utvidet servicesenter for innbyggerne og et besøkssenter for Henrik Ibsen.

Parallelloppdraget har involvert tre team i denne fasen, og oppgavene de har jobbet med har vært:

  • Analyser og synergier på de to lokaliseringsalternativene; Kulturkvartalet og Meierikvartalet

  • Innspill og ideer til utarbeidelsen av rom- og funksjonsprogram. Fokus på Ibsen i arkitektur og nye tjenester som innbyggerservice.

  • Innspill på hvordan bærekraftsprinsipper kan gi føringer for videre utvikling av prosjektet.

Arkitektteamene:

Lag 1:

JAJA arkitekter (DK) + Everyday studio (DK) + JAC studio (DK)

Lag 2:

Arkitema arkitekter (DK/NO) + Rosan Boch Studio (DK)+ Nan Dahlkild fra København universitet (DK

Lag 3 (Wildcard):

Holt O`Brien arkitekter (NO) + Gattaca (NO) + AP+E (IE) + De Gayardon Bureau (IT)

Presentasjonen av forslagene på Midtveisseminaret ble streamet og kan sees her.

 

Øverst: Fra venstre: Johan Carlsson, JAC Studio, Betina Holt Haraldsen, Holt O'Brien, Jacob Steen Christensen, JAJA, Henriette Stoltz, biblioteksjef, Skien bibliotek, Gunn Marit Christenson, Skien kommune, Rosan Bosch, Rosan Bosch Studio og Simon Friis Mortensen, Arkitema. Foto: BYLIVsenteret/Andreas Fadum Haugstad.