Hvordan få til medvirkningsprosesser uten å samle folk?

03.04.2020

BYLIVsenteret samarbeider med dyktige kommuner og arkitektgrupper som leter etter nye løsninger, snarere enn å la seg stoppe av koronakrisen.

Arkitektbransjen og en samlet byggenæring oppfordrer det offentlige til å ta et ekstra ansvar for å opprettholde trykket på planarbeidet nå under koronakrisen.

– Vi opplever at kommunene er bevisst sitt ansvar og jobber for fult, til tross for en krevende situasjon med hjemmekontor og andre begrensinger. Det mange lurer på er hvordan man får til fruktbare medvirkningsprosesser i en tid hvor vi ikke kan møtes slik vi pleier. Heldigvis finnes det gode løsninger. Det er ingen grunn til å utsette oppstart av planprosessene, sier Alf Waage, prosjektleder i BYLIVsenteret.

Fokusgrupper og nettmøter

På Nesodden skal det nå i april arrangeres midtveisseminar i parallelloppdraget om Tangen sentrum. Hvordan får man til det uten å treffes?

Løsningen ble å etablere fokusgrupper med representanter som dekker ulike sentrale tema i programmet, som kommunens ulike virksomheter og frivilligheten. Gruppene er satt sammen slik at de representerer ulike perspektiv på hvert tema. De møtes i et nettmøte og drøfter programmet og noen sentrale spørsmål. Deretter får de presentert arkitektgruppenes innspill på nett og drøfter disse før de sender inn sine kommentarer til kommunen.

Den øvrige befolkningen vil kunne følge arkitektgruppenes presentasjoner på nett og komme med sine individuelle kommentarer. På denne måten vil relativt mange bli direkte involvert på en forpliktende måte i prosessen. Kommentarene og innspillene fra fokusgruppene og befolkningen blir deretter lagt ved den offisielle tilbakemeldingen til teamene, som danner grunnlag for det videre arbeidet.

Steinkjer kommune gir ut avisbilag

I det pågående parallelloppdraget i Steinkjer skal det i mai være overlevering av arkitektgruppenes endelige forslag. Utfordringen er å få bragt det glade budskap ut til folket og få inn synspunkter, når det ikke kan arrangere folkemøte. Etter forslag fra ett av arkitektteamene planlegger kommunen å lage et innstikk i den lokale avisen. Kommunen skriver innledningen og arkitektgruppene selv presenterer sammendrag av sine forslag. Disse skal også kunne brukes i den endelige rapporten fra parallelloppdraget.

– Både fokusgrupper og avisbilag er gode tiltak som med fordel kan brukes samtidig for å få maksimal effekt, sier Waage.

Trenger nye arbeidsformer – også etter koronakrisen

Nå er det viktigere enn noen gang å gjennomføre engasjerende visjons- og medvirkningsprosesser som bidrar til å utvikle gode, bærekraftige og fremtidsrettede lokalsamfunn. Folk trenger noe positivt å samles om. I tillegg må vi utvikle nye arbeidsformer som reduserer behovet for å reise unødvendig, samtidig som vi kan kommunisere godt.

Dette er temaer som engasjerer BYLIVsenteret. Vi må sammen utvikle nye samarbeids-, medvirknings- og samskapingsprosesser. Dette vil kunne være et viktig bidrag til fremtidens bærekraftige stedsutviklingsarbeid.

– Restriksjonene som følger av koronakrisen tvinger oss til å tenke nytt, men kan samtidig bidra til nye bærekraftige samarbeidsformer som vi kan ha glede av når hverdagen omsider kommer tilbake, avslutter Waage.

BYLIVsenteret oppfordrer leserne av nyhetsbrevet til å sende inn gode forslag til digitale medvirkningsprosesser.