Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling

Alf Waage, 28.06.2019

Skal vi lykkes med å skape et samfunn som er godt for alle, trenger vi fysiske miljøer som inviterer til aktivitet og møter mellom mennesker, på tvers av alder og funksjonsnivå. Norske arkitekters landsforbund har utviklet "Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling" på oppdrag fra Helsedirektoratet.

– Arbeidet med å skape et aldersvennlig samfunn favner vidt og går på tvers av både fagfelt, sektorer og samfunnsinstitusjoner. I håndboka ønsker vi å vise hva som er særlig viktige grep i et aldersvennlig samfunn, sett gjennom «planleggerbriller», og hvordan dette henger sammen med overordnede mål for by- og stedsutvikling, sier Alf Waage i BYLIVsenteret som har vært ansvarlig for utarbeidelsen av håndboka.

Håndboken skal gi nyttige råd og praktiske tips til kommunene i arbeidet med å skape gode og aldersvennlige byer og tettsteder. Håndboken har blitt til i et godt samarbeid med SINTEF og Helsedirektoratet og med verdifulle innspill fra eksterne fagpersoner.

Målsettingen med håndboka er å vise hva aldersvennlig stedsutvikling kan bety i praksis, hvilke konkrete muligheter og verktøy kommunen har, og hvordan dette påvirker planleggerrollen.

Håndboken ble lansert 12. juni på et frokostseminar på Kulturhuset i Oslo.

Se opptaket fra frokostseminaret og last ned håndboken