Illustrasjon: Martin Hvattum

i

Frokostseminar - lansering av håndbok i aldersvennlig stedsutvikling

Alf Waage, 24.05.2019

Skal vi lykkes med å skape et samfunn som er godt for alle, trenger vi fysiske miljøer som inviterer til aktivitet og møter mellom mennesker, på tvers av alder og funksjonsnivå.

På frokostseminaret presenteres den nye "Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling" som Norske arkitekters landsforbund har laget på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Bli med på frokostseminar på Kulturhuset eller følg direktestrømmingen.

Tid: Onsdag 12. juni, kl 08:30-10:30. Servering av frokost fra kl 08:00
Sted: Kulturhuset, Youngs gate 6, 0181 Oslo

Meld deg på

Arbeidet med å skape et aldersvennlig samfunn favner vidt og går på tvers av både fagfelt, sektorer og samfunnsinstitusjoner. I håndboka ønsker vi å vise hva som er særlig viktige grep i et aldersvennlig samfunn, sett gjennom «planleggerbriller», og hvordan dette henger sammen med overordnede mål for by- og stedsutvikling.

Håndboka skal gi nyttige råd og praktiske tips til  kommunene i arbeidet med å skape gode og aldersvennlige byer og tettsteder.

På frokostseminaret presenteres håndboka. Du får også møte noen av bidragsyterne, blant annet Karin Høyland, arkitekt og forsker, SINTEF, Maria Bergli, planlegger, Drammen kommune, Ingrid Køhler Knutsen, sekretariatsleder for regjeringens "Råd for et aldersvennlig Norge" og Øystein Bull-Hansen, fagansvarlig BYLIVsenteret.

Frokostseminaret er gratis, men påmelding er nødvendig.

Frokostseminaret blir direktestrømmet, deltar du på dette er påmelding ikke nødvendig.

Lenke til direktestrømmingen vil bli lagt ut her.

Illustrasjon: Martin Hvattum