BYLIVsenteret + Oslo Urban Arena

Alf Waage, 27.06.2017

BYLIVsenteret bidrar med en "breakout session" på Oslo Urban Arena 20. september. I samarbeid med NIBR og TØI ser vi nærmere på hvilke muligheter den multifunksjonelle byen kan gi oss.

Kan den multifunksjonelle byen redde oss?

Tid: 20. september, kl 14:00-14:50.

Meld deg på

Dersom Osloregionen skal bli mer bærekraftig og mindre bilavhengig, må byene og tettstedene rundt Oslo bli multifunksjonelle.

Morgendagens utfordring blir ikke først og fremst utslipp fra transportsektoren, men energibruken og tiden som går med til transport. Lange arbeidsreiser og transport til og fra ulike aktiviteter forringer folks hverdagsliv og reduserer mulighetene for sosial omgang. Vi må derfor redusere folks behov for transport. I dag er mange steder preget av at veksten er rent boligdrevet og at folk bruker bilen i det daglige selv om de reiser kollektivt til jobben i Oslo. Det er på tide å gjøre tettstedene og småbyene i regionen multifunksjonelle og fotgjengerbaserte. Slik kan småbyene avlaste Oslo og legge grunnlaget for at innbyggerne kan ha et godt og sosialt hverdagsliv uten å havne i tidsklemma. Hvordan gjør vi det i praksis, hvilke forutsetninger har småbyene for å lykkes, og hvilke utfordringer møter de som prøver? Er den vedtatte areal- og transportplanen god nok, eller trengs det nye mål og strategier?

Medvirkende:
BYLIVsenteret, Transportøkonomisk institutt TøI, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Ole Jakob Flæten, ordfører Skedsmo kommune, Camilla Hille, ordfører Ski kommune, Nina Solli, NHO.

mainimage_2

Illustrasjon: Ski kommune