BYLIVsenteret Fagseminar 2017: Kommunen som endringsagent

BYLIVsenteret, 20.05.2017

I år ser vi nærmere på hvordan kommunen selv kan være driver og endringsagent i by- og tettstedsutviklingen.

Vår hypotese er at kommunen kan oppnå forbløffende resultater gjennom å nytenke egen virksomhet og ta føringen i samarbeidet med andre aktører.

Vi har invitert bygdeforskeren Jørn Cruickshank som vil fortelle hva som virkelig skjer med norske småbyer og tettsteder. Gro Sandkjær Hansen fra NIBR skal se nærmere på hvordan kommunen kan innrette seg for å effektivt justere kursen. Leder av nettverket Med Hjerte for Arendal, Lisbeth Iversen forteller hvordan de i Arendal har tatt nye grep i samspillet med frivilligheten.

Vi spør også tidligere prosjektleder Øyvind Aarvig om hvordan vi kan nyttegjøre oss erfaringene fra Framtidens byer satsningen. I tillegg presenteres en rekke eksempler på offensiv kommunal planlegging.

Arrangementet er gratis. Påmelding nødvendig.

Se video-opptak og presentasjoner fra seminaret

Illustrasjon: Konkurranseutkast Nordbyen i Tromsø, MDH Arkitekter SA, Transborder studio, Steinsvik arkitekter AS