Kystbyen Ørnes. Ill.: Juul Frost Arkitekter

i

BYLIVkonferansen Parallelle sesjoner, 23. oktober

13.10.2020

Deler av konferansens dag 2 foregår i parallelle sesjoner. Her går vi tettere inn på noen aktuelle temaer, med både innlegg fra foredragholdere og diskusjoner med panel, fysiske og digitale deltakere.

Her kan du lese mer om programmet for de ulike sesjonene 23. oktober.

Lenke til påmelding

Quality Hotel Grand Royal 23. oktober, kl 11:00-12:20

SESJON A

Hvordan kan fylke og kommune samarbeide om by- og stedsutvikling?

Fylkeskommunen har mange hatter, både som planlegger, veileder og tjenesteyter. De eier veier, kollektivtrafikk, skoler og helsetjenester. Hvordan kan alle fylkes ressurser bidra til en best mulig stedsutvikling i ulike lokalsamfunn? Hvordan kan et slikt samarbeid gjøre at både kommunen og fylkeskommunen kan utvikle bedre tjenester – sammen. Hvordan kan kommunene samarbeide med fylkeskommunen om å nå nasjonale mål (istedenfor å pådra seg innsigelser) og kombinere dette med en best mulig stedsutvikling?

Parallellsesjonen starter med tre korte innledninger. Deretter har vi 45 minutter til å drøfte temaet med hverandre.

Øystein Bull-Hansen leder sesjonen. Han er arkitekt og stedsutvikler med lang erfaring fra Drammen kommune og BYLIVsenteret i Norske arkitekters landsforbund.

Heidi Ramsvik er stipendiat ved NMBU og innleder på vegne av Nordland fylkeskommune som har ambisjoner om å videreutvikle sitt arbeid.

Ola Saua Førland skal også innlede. Han leder tettstedsprosjektet i Rogaland fylkeskommune. De har lang erfaring med et aktivt samarbeid og interessante tanker om å videreutvikle arbeidet.

I tillegg vil en kommune utfordre fylkeskommunen. Etter innledningene skal vi sammen drøfte de mulighetene som finnes og hva det vil kreve av endring både i kommunene og fylkeskommunene om vi skal lykkes.

SESJON B

Hvordan utvikle gode stedsutviklingsprosesser på de mindre stedene i kommunen? Medvirkning og samskaping med mulighetsstudier som metode

11:00
BYLIVsenterets erfaringer med parallelloppdrag som metode i stedsutviklingen.
Mikael Lye prosjektleder ved BYLIVsenteret NAL

11:15              
Når er det hensiktsmessig å benytte Parallelloppdrag som anbudsform? Generell leveranse kontra en spesifikk leveranse?
Navid Navid, kommunearkitekt i Meløy kommune
Adelheid Buschmann Kristiansen, rådmann Meløy kommune

11:30
Erfaringer fra Tromsø. Innfridde resultatet av parallelloppdraget våre forventninger?  (Hvordan oppnår vi varige resultater av parallelloppdragene)
Heidi Bjøru, byplanlegger Tromsø kommune

11:40
Møre og Romsdal fylkeskommune sine erfaringer med bruk av parallelloppdrag som metode for å utvikle attraktive tettsteder i fylket
Ingvild Gjerdset, rådgiver/arkitekt, Møre og Romsdal fylkeskommune

11:55              
Panelsamtale mellom innlederne med spørsmål fra sesjonsdeltakere, fysisk og digitalt.
Fasilitator: Distriktssenteret

SESJON C

Inkluderende stedsutvikling på tvers av fag og ansvarsområde.
Vi er alle stedsutviklere! Hvordan kan vi jobbe bedre sammen?

11:00
Inkluderende stedsutvikling – hva er det?
Michael Fuller-Gee, rådgiver i by- og stedsutvikling
Stikkord for sammenhengen: LOKALISERING 

11:10
Inkluderende stedsutvikling – hvordan koble politikk, planer og tiltak sammen?
Trude Risnes, seniorrådgiver, Distriktssenteret            

11:20
Vi er alle stedsutviklere – hvordan utløse ressurser og utviklingskraft i lokalsamfunnet?

  • Samspill for sosial bærekraft i Inderøy kommune og tettstedet Straumen, årets vinner av Attraktiv By-prisen.
    Ida Stuberg, ordfører i Inderøy kommune (15 min)
  • Styrkt bosetting og næringskraft med Bolyst-team-modellen i Steinkjer kommune, og i bygda Stod (15 min)

11:50
Panelsamtale mellom Mike Fuller-Gee, Steinkjer/Stod, Inderøy/Straumen, med spørsmål fra sesjonsdeltakere, fysisk og digitalt.
Fasilitator: Distriktssenteret

SESJON D

Levende lokaler og arealer med Narvik som case
Program kommer.

Se video med Siri Holmboe Høibo fra DOGA som bidrar i sesjonen