Narvik sentrum. Foto: Nordland fylkeskommune

i

BYLIVkonferansen 2020

02.07.2020

Samspillets kunst - inkluderende stedsutvikling. Velkommen til Narvik 22.-23. oktober!

Hvordan vi kan få til bedre samspill i by- og stedsutviklingen både innad i kommunen og i regionen som helhet?

Samspillets kunst handler om involvering og inkludering i en prosess som sikrer mangfold og skaper gode møteplasser for alle. Å ta vare på og bygge videre på stedenes ressurser og kvaliteter kan være en god strategi.

BYLIVkonferansen 2020 vil presentere mindre og mellomstore byer som går foran og viser vei for hvordan vi kan skape inkluderende, bærekraftige lokalsamfunn. Bli med og la deg inspirere gjennom aktiv deltakelse på parallellsesjoner og foredrag fra lokale og nasjonale aktører.

Tid: 22.-23. oktober 2020
Sted: Quality Hotel Grand Royal, Narvik

Det vil også være mulig å delta digitalt.

Konferansen vil også være en arena for presentasjon av Attraktiv by-prisen. Dette er statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling som skal belønne planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet, og hvor alle tre dimensjoner ved bærekraftsbegrepet tillegges vekt; økonomisk, sosialt og miljømessig. Alle tidligere finalister, prisvinnere og fagjuryen vil bli invitert til konferansen for å dele sine erfaringer med å skape attraktive byer hvilke tiltak de mener har hatt størst effekt. 

BYLIVkonferansen 2020 arrangeres av BYLIVsenteret i Norske arkitekters landsforbund i samarbeid med Nordland fylkeskommune og Narvik kommune. Distriktssenteret og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er viktige bidragsytere.

Konferansen er relevant for deg som jobber med stedsutvikling i kommunen eller næringslivet, og deg som bidrar til den levende, bærekraftige byen gjennom private initiativ og frivillig arbeid.

Vi legger opp til å kunne samle opp mot 200 deltakere som en fysisk konferanse i tråd med gjeldende smittevernregler. I tillegg vil det være mulig å kjøpe digital enkeltbillett.

Nytt av året er at vi oppfordrer kommuner til å kjøpe digital gruppebillett. Dette åpner for at  representanter for kommunens ulike sektorer kan delta på konferansen digitalt ved at de samles lokalt i kommunestyresal eller større møterom og derfra følger konferansen via direktestrømming. På denne måten ønsker vi at BYLIVkonferansen skal bidra til lokal nettverksbygging.

Påmeldingen åpner i august. Meld deg på til fysisk deltakelse, digital enkeltbillett eller digital gruppebillett. Vel møtt!