BYLIVkonferansen 2019 – Parallelle sesjoner

15.08.2019

Tirsdag 18. september kl 14:00-16:30 kan du velge mellom seks spennende tema i parallelle sesjoner. Her kan du lese mer om innholdet og de som bidrar.

Når du melder deg på BYLIVkonferansen får du tilsendt lenke til påmelding til parallellsesjonene.

Informasjon om program og påmelding

Last ned info om parallelle sesjoner som pdf

Kulturminner, historie og tradisjonshåndverk som bylivsfaktorer.

– Hvordan kan historisk identitet bli en ressurs for bylivet?

Cathrine S. Engebretsen og Ragnar Orten Lie, kulturarv VFK.
Sted: Quality Hotel Tønsberg (konferansehotellet)

Kulturminner og historiske miljøer setter ofte begrensninger og krav til moderne byutvikling. 

I Tønsberg har vikinghistorie og håndverkstradisjon fått en sentral plass i bybildet.

Bli med på byvandring med to dyktige fagfolk, som forteller om samarbeid om vikingsatsingen, pile-grimsleden og om den skjulte historien under byen. Hvordan kan kulturminnene i større grad oppfattes og utnyttes som en ressurs for det moderne bylivet? Diskusjon og ideutveksling.

oseberg_sjosetting_Foto_Sverre Chr. Jarildoseberg_sjosetting_Foto_Sverre Chr. Jarildoseberg_sjosetting_Foto_Sverre Chr. Jarild 

Kanalen som byrom – hvordan kan vi utnytte potensialet enda bedre?

– Innspill til Handlingsprogram for Tønsberg sentrum

Marit E. Jensen, People & Places, Katrine Nyhus, Winta Eiendom, Tønsberg Sentrum AS og Tønsberg kommune
Sted: Bydelshuset, Tollbodgaten 19

Er du opptatt av sentrumsutvikling, transformasjon og byromsutsforming? Har du lyst til å dele kompetanse, ideer og bidra med konkrete forslag til tiltak i Tønsberg sentrum, - så meld deg på her! Med utgangspunkt i arbeidet med handlingsplan, ser vi på gode eksempler på utvikling av blå og grønne byrom, -både nasjonalt og internasjonalt. Hvordan kan vi få til framtidsrettet utvikling og aktivisering av industri- og transformasjonsområder? Foredragsholder Marit Jensen vil fasilitere workshop og dialog med deltagerne.

TBGSTBGS

Handel og næring som drivkraft for byliv.

– Er store endringer i varehandelen en krise eller en mulighet for bysentrum? Vi tar debatten!

Pål Egeland, Adm. Dir. Folksom AS, Michael Rask, MRGroup mfl.
Sted: Foynsenteret, Storgaten 32

Er du interessert i å vite mer om næringsutvikling i by, nye konsepter og hva som er viktig for aktørene som ønsker å etablere seg?  Teknologi, forbruksmønstre og arbeidslivet har endret seg og nå bråbrem-ser omsetningen i kjøpesentrene. Hva er det som egentlig skjer og hvilke problemer og muligheter gir dette bysentrum og bylivet? I denne sesjonen får deltagerne et innblikk i hva som skjer i varehandel akkurat nå og hvordan det kan påvirke byenes posisjon som handelssentrum. Aktiv deltagelse med debatt og befaring. Sesjonen holdes i nyetablerte coworking lokaler.

friends at workfriends at work 

Placemaking som metode for å skape bærekraftige byer med offentlige rom for hver- dagsmennesket

Aslaug Tveit, Leva Urban Design og Elin Anne Gunleiksrud, folkehelse VFK

Sted: Quality Hotel Tønsberg (konferansehotellet)

Hvordan kan placemaking som metode og perspektiv bidra til å aktivere et mangfold av innbyggerne i byutviklingen? Aslaug Tveit vil by på inspirasjonsforedrag, kunnskapsdeling og lede dialogen. På sesjonen skal du få bidra med egen kunnskap og kompetanse og i tillegg lære av andres erfaringer. Det blir byvandring og drøftinger om hvordan man kan komme fra medvirkning til konkrete og gode tiltak. Sesjonen er spesielt rettet mot offentlig planleggere, byutviklere og folkehelse, men alle er velkomne!

LEVA_5_leknes-workshop_LÈVA-Urban-Design_413x275LEVA_5_leknes-workshop_LÈVA-Urban-Design_413x275

Byliv i knutepunktet

– Knutepunktutvikling høres enkelt ut, men hvordan får vi det til?

Hilde Bøkestad, Kom. dir. Larvik kommune m.fl.
Sted: Stasjonen (1. etg.) vis-à-vis Tønsberg jernbanestasjon 

InterCity planlegges, bypakker etableres og byvekstavtaler inngås. Det grønne skiftet skal gjennomfø-res, og knutepunktutvikling er svaret på en bærekraftig byutvikling. Hva er utfordringer og muligheter med knutepunktutvikling i små og mellomstore byer?

Bli med på workshop og diskusjoner, bidra med dine erfaringer og møt kollegaer som jobber med knutepunktutvikling. Gode innledere bidrar til å belyse temaet bredt: Lars Haukeland, LPO Arkitekter, Tom Kristian Berger, Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter, Inger Christensen, Holmestrand kommune og Sverre Landmark, Hemfosa AB.

LarvikLarvik

Horten – ikke helt A4! Byvandring, havneutvikling og BREEAM

Silje Vaadal og Helge Etnestad, Horten kommune. Øyvind Trygstad, Eiendom VFK

Sted: Horten - buss fra konferansehotellet kl. 13.00

I Horten satses det bredt på sentrumsutvikling der kommunen tar en aktiv rolle som eiendomsaktør.  Kultur og næringsutvikling er en del av sentrumssatsingen i Horten. Du får innblikk i både byutvikling og store havnetransformasjonsplaner, - til de små strakstiltakene i sentrum som har stor effekt. Turen avsluttes med befaring til Horten videregående skole, en nyåpnet skole som fikk prisen for verdens beste offentlige BREEAM-prosjekt: «BREEAM Awards 2019». Programmet passer fo14:00r arkitekter så vel som byplanleggere og kulturfolk! 

horten havneparkhorten havnepark

 

Se hele programmet for BYLIVkonferansen 2019