BYLIVkonferansen 2017

07.09.2017

Velkommen til tverrfaglig plankonferanse og nettverkssamling i Haugesund. Fokus blir på menneskevennlig planlegging, nærmiljø og lokalsamfunn. – Hvordan kan kommune, fylkeskommune, stat og næringsliv sammen bidra til å skape framtidsrettede og inkluderende steder?

Konferansen er et samarbeid mellom BYLIVsenteret og Rogaland fylkeskommune.

Konferanse 18. oktober – Inkluderende steder
Hvordan vi former våre steder er avgjørende dersom vi skal takle morgendagens utfordringer. Inkluderende steder handler om å skape gode lokalsamfunn hvor folk kan leve sosiale og klimavennlige liv. Vi må lete etter nye former for sambruk og samlokalisering, vi må bygge mer for mindre, og vi må legge til rette for at mennesker kan omgås. Kommunen sitter på kraftfulle redskaper, og konferansen tar mål av seg å vise hvordan vi kan ta hele verktøykassa i bruk.

Vi har invitert forskere, arkitekter og beslutningstakere som vil formidle kunnskap og erfaringer fra kommunale endringsprosesser.

Tid: 09:00-16:00
Sted: Scandic Maritime Hotel, Åsbygata 3, Haugesund
Pris: kr 650,-

Etter konferansen blir det politisk debatt og nettverksbygging med treretters middag (kr 350,-)

Last ned programmet for konferansen (PDF) 

Påmelding via nettsidene til Rogaland fylkeskommune 

Påmeldingsfrist: 2. oktober

Skjermbilde 2017-09-08 kl. 15.05.21

Blant foredragsholderne finner du Aksel Tjora, sosiolog og professor, NTNU, Gro Sandkjær Hanssen, forsker NIBR-HiOA, Nicolai Carlberg, etnolog, Carlberg | Christensen, Ole Jacob Flæten, ordfører i Skedsmo kommune og Alexandria Algard, Alexandria Algard Architects.

Nettverkssamling torsdag 19. oktober
Velkommen til uformell nettverkssamling med BYLIVsenteret og Nicolai Carlberg, dagen etter BYLIVkonferansen.

Tidspunkt: 09:00-13:00
Sted: Scandic Maritime Hotel, Åsbygata 3, Haugesund

Siden oppstarten av BYLIVsenteret høsten 2016 har vi hatt gleden av å jobbe med nærmere 40 kommuner. Vi ønsker nå å samle gamle og nye bekjentskaper for å diskutere felles muligheter og utfordringer i arbeidet med bærekraftig tettstedsutvikling.

Alle som deltar inviteres til å presentere status for sitt arbeid, med særlig vekt på utfordringer og suksesshistorier.

Nicolai Carlberg, (etnolog, Carlberg | Christensen, København) som også deltar på konferansen, blir med oss hele dagen. Carlberg skal blant annet ta oss med på et dypdykk i utvalgte eksempler på hva inkluderende arkitektur kan være, og hvordan en kommune kan bruke kommunale bygg og sin kommunale virksomhet til å booste byutviklingen.

Vårt mål er at samlingen skal gi konkrete innspill, faglige diskusjoner og nye tanker. Nettverkssamlingen arrangeres i samarbeid med Rogaland Fylkeskommune.

Deltakelse på nettverkssamlingen er gratis for konferansedeltakere på BYLIVkonferansen 18. oktober. Deltakere som melder seg på, men ikke møter vil bli fakturert en "no-show-fee" på kr 650,- for dagpakke og lunsj.

Påmelding via nettsidene til Rogaland fylkeskommune 

Påmeldingsfrist: 2. oktober

Program for nettverkssamlingen

  • Velkommen
  • Korte presentasjoner fra alle kommunene som deltar
  • Inkluderende arkitektur – erfaringer og lærdom fra Danmark
  • Diskusjon i plenum
  • Lunsj (fra kl. 12:30)