75 tiltak for utvikling av Sjøholt

Andreas Fadum Haugstad, 04.12.2018

Fjordsti, fisketårn, skolehage, gangbro, boligtun og lysstrategi var blant tiltakene som ble presentert på sluttseminaret for parallelloppdraget for Sjøholt sentrum.

Om lag 100 personer tok turen til kulturhuset i Sjøholt 19. november, for å se og høre arkitektene fra teamene til Agraff, Lala og Sanden+Hodnekvam presentere deres fremtidsbilder for bygda.

Et interessant utfall av dette parallelloppdraget var at teamene valgte å samles i form av et omfattende samarbeid i etterkant av midtveispresentasjonen. I stedet for å levere flere parallelle fremtidsbilder, ble de enige om én felles visjon, og utnyttet sine felles ressurser og arbeidskapasitet til å lage blant annet en liten bok med en omfattende tiltaksliste. Det ble også utarbeidet en helhetsløsning for sentrum, samt en strategiplan, for å fange opp trinnvis utvikling og knytte "tiltaks-biblioteket" til visjonen.

IMG_1642

Med lettfattelige illustrasjoner og kortfattet tekst, presenteres 75 konkrete, kortsiktige og langsiktige tiltak som bygda kan sette i gang med for å realisere visjonen. Resultatet er på samme tid imponerende og inspirerende, og mange i publikum uttrykte at de kjente igjen sine egne forslag som hadde vært spilt inn underveis i prosessen.

Les håndboken med de 75 tiltakene for Sjøholt her (PDF)

josefia

Representant for ungdommens kommunestyre, Josefia Longva Danielsen, hadde tatt turen til kulturhuset, og etter presentasjonen snakket hun med arkitekt Jens Jensen i Lala om fremtidsbildene.

BYLIVsenteret: Hvordan har ungdommene i bygda opplevd dette prosjektet så langt?

Josefia Longva Danielsen: Det er motiverande å sjå at ungdommens stemmer blir høyrt og uttrykt gjennom visjonane til arkitektane av Sjøholts sentrum. Det å vite at vi har ei stemme gir ei drivkraft til å kjempe for Sjøholt og Sjøholts framtid. Eg vil takke arkitektane for å ha eit møte med Ungdommens kommunestyre der vi, ungdommen, fekk prate og dei høyrte på oss. Dei bremsa ikkje påfunn og idear, dei hjalp oss å sjå korleis ideane kunne realiserast og det betyr mykje. Vidare vart eg tatt med til Molde for å vere med på møte med Statens Vegvesen og fylkeskommuna for ei sak eg brenn for; betre løysing når det gjeld kryssing av E39.  Runa Klock og Cecilie Solli har ikkje berre stått på for å få gjennom Sjøholts framtidsplanar, men dei kjemper og for at alle og då spesielt ungdommen skal vere ein del av planlegginga.  Å sjå at Sjøholt har ei framtid der ungdommane sine idear er vektlagt, gjer det mogleg å sjå ei framtid her på Sjøholt! Ei framtid der vi ungdommar har noko vi kan, og mest av alt, vil komme tilbake til. 

BYLIVsenteret: Hva er Sjøholts største utfordring videre?

Jens Jensen: Det må være å finne en konkret arbeidsmetode for å forvalte videre den gode energien som har oppstått under parallelloppdraget. Når man har lykkes med å få to grunneiere som ikke snakker så ofte med hverandre, til å sitte ned og se på felles løsninger, samt konkurrere om hvem som kan bidra mest til bygda, så har man kommet langt tenker jeg! Men hvordan beholder man denne «stemningen», og omsetter den til praktiske tiltak? Videre må barna og ungdommene få et utvidet mandat i prosessen som nå starter opp. De har blitt hørt og tatt med i denne prosessen, men det er viktig at de kommer i førersetet og får lov til å ta reelt ansvar i prosjekter som handler om tiltak for dem.

Samarbeidsformen kontorene valgte i dette parallelloppdraget har gitt spennende resultater som kanskje ikke ville være mulig med to mer parallelle arbeider. Vi spurte arkitektene i Sanden+Hodnekvam om deres erfaringer.

Bylivsenteret: Med kontorer i Trondheim og Oslo skulle man kanskje tro at det kunne være en utfordring å gjennomføre et slikt omfattende samarbeid. Hvordan fikk dere organisert dere, fordelt oppgaver og ansvar?

John Sanden: Jeg tror det var en fordel at vi fant ut at vi skulle samarbeide fra midtveisseminaret. Da hadde begge team kommet godt ned i oppgaven og vi hadde dratt noen konklusjoner på hver vår kant. Til midtveisseminaret så vi at vi hadde tenkt mye likt. Det var jo helt avgjørende. Vi hadde også begynt på arbeidet med tiltakssamlingen og fikk opp en «dummy» på alt materialet vi skulle levere inn, slik at vi tidlig i fase 2 kunne fordele arbeidsoppgavene. Vi fordelte hovedansvaret på de tre kontorene både når det gjaldt produksjon av de forskjellige dokumentene på hvert team, og også undersøkelser og produksjon fordelt på tema. Det var jo litt spesielt at det i dette parallelloppdraget bare var to team, til sammen tre kontor. Det gjør det jo relativt oversiktlig. Det er nok hverken mulig, eller ønskelig å gjøre det på denne måten i parallelloppdrag med vesentlig flere kontorer involvert.

BYLIVsenteret: Hva har vært positivt med å jobbe på denne måten i et parallelloppdrag, i forhold til å utarbeide et slikt prosjekt alene?

Ingvild Hodnekvam: Det er jo tre kontorer med litt forskjellig profil og kompetanse. Jeg tror det har gjort at alle har fått mange gode innspill på det de har arbeidet med, og også kanskje synspunkter og vinklinger som har vært litt nye. Jeg tror vi har utfylt hverandre bra. Det er jo mye å lære av tverrfaglighet, men faget vårt er også såpass omfattende at det å samarbeide med andre arkitekter også gir helt nye vinklinger og innspill.

Runa Klock er prosjektleder for tettstedsprogrammet til Sjøholt, og skal nå i gang med evalueringsarbeidet for parallelloppdraget, der anbefalingene for kommunens videre arbeid skal sammenfattes. Kommunen vedtok forrige uke å sette av 1,6 millioner kroner til oppfølging og gjennomføring av tiltakene, som er en god start på veien mot å realisere lagenes visjoner.

Møre og Romsdal fylkeskommune har støttet parallelloppdraget med midler og ressurser i form av rådgivning.

Skjermbilde 2018-12-05 kl. 11.09.53Skjermbilde 2018-12-05 kl. 11.09.53

Les om visjonene for Sjøholt her (PDF)

Les formingsveilederen for Sjøholt her (PDF)

 

Hovedfoto øverst, fra venstre Ingvild Gjerdset, Lydia Høyem Anker, Runa Klock, John Sanden, Jens Jensen og Johannes Smidt. Foto: BYLIVsenteret/Andreas Fadum Haugstad