– Vi lager ikke møtesteder, vi lager steder hvor folk kan møtes

30.08.2019

Dette sier Aslaug Tveit fra Léva Urban Design. På BYLIVkonferansen 2019 skal hun lede en parallellsesjon om Placemaking som metode for å skape bærekraftige byer med offentlige rom for hverdagsmennesket.

Denne parallellsesjonen er perfekt for alle som vil lære mer om medvirkning i planprosesser.

Aslaug er utdannet urban designer ved Aalborg universitet, og er spesialist i prosessledelse relatert til by- og stedsutvikling, hvor målet er å skape en mer inkluderende og innovativ utviklingsprosess.

Hvordan kan placemaking bidra som metode og perspektiv for å aktivere et mangfold av innbyggere som ressurs for å skape et allsidig og inkluderende byliv? Hva må til for å komme ut av kontoret til innbyggermøter i felt? Aslaug vil hjelpe oss med å forstå hvordan vi kan omsette brukerinnspill til konkrete løsninger og handling og hvordan vi går fra visjoner i samfunnsplanlegging til konkrete løsninger og utforming av det offentlige rom.

Hun vil også snakke om hvordan vi kan få økt bevissthet omkring innbyggere som ressurs for en byutvikling som bidrar til sosial bærekraft - og forståelse for hvorfor vi trenger løsninger som er sosialt bærekraftige.

Les mer om de ulike sesjonene på BYLIVkonferansen 2019

Aslaug Tveit er Daglig leder og urban designer i LÈVA Urban design AS der de jobber med fasiliterer prosessen mellom det offentlige, utviklerne og innbyggerne i by- og stedsutviklingsprosjekter.

LÈVA har helhetstenkning som spesialitet. De skreddersyr egne prosesser og har sin egenutviklede verktøykasse med metoder. LÈVA kombinerer strategiarbeid med å være hands-on ute i feltet sammen med lokalmiljøet.

Se programmet og meld deg på BYLIVkonferansen 2019

BYLIVkonferansen 2019 arrangeres av BYLIVsenteret i NAL og Vestfold Fylkeskommune i samarbeid med Tønsberg kommune og Tønsberg Sentrum.

Skjermbilde 2019-08-30 kl. 14.24.03Skjermbilde 2019-08-30 kl. 14.24.03Skjermbilde 2019-08-30 kl. 14.24.03Foto fra prosjektet Den spiselige byfest i Stavanger Øst.
Les mer om arbeidene til LÈVA Urban Design